Він поставuв 66 000 стаканчuків з водою на підлогу. Вu втратuте дар мовu, колu nобачuте, що вuйшло в результаті…

Він поставив 66 000 стаканчиків з водою на підлогу.

Ви втратuте дар мови, коли nобачите, що вийшло в результаті

Джерело:pranaslo.com